Типи та марки цементу

Типи та марки цементу

Типи та марки цементу

Типи та марки цементу

Цементи відрізняються за своїми фізико-технічних характеристиками залежно від того, в яких умовах передбачається їх застосування. Основними якісними характеристиками цементів є міцність на стиск при затвердінні і процентний вміст різних добавок до загального об’єму цементу.

ПЦ II/А-Ш-400

ПЦ портландцемент
II тип
А підтип відсотковім складом добавок 6-20%
Ш добавка шлак
400 міцність кг/см2

За типом

І — Портландцемент (ПЦ I)

II — Портландцемент з добавками (ПЦ II / А-Ш, ПЦ II / Б-Ш, ПЦ II-П, ПЦ II-З, ПЦ II-В, ПЦII / А-К, ПЦII / Б-К)
мінеральні добавки
(Ш- шлак, П — пуцолан, З — зола виносу, В — вапняк, К — композиція мінеральних добавок)
Підтип А — відсотковий склад добавок від 6% до 20%,
Підтип В — процентний склад добавок від 21% до 35%

III — Шлакопортландцемент (ШПЦ III / А, ШПЦ III / Б)
Підтип А — процентний склад клінкеру від 35% до 64%,
Підтип В — процентний склад клінкеру від 20% до 34%

IV — Сульфатостійкий цемент (ПЦЦ IV / А, ПЦЦ IV / Б)
Підтип А — відсотковий склад добавок від 21% до 35%,
Підтип В — процентний склад добавок від 36% до 55%

V — Композиційній цемент (КЦ V / А, КЦ V / Б)
Підтип А — процентний склад клінкеру від 40% до 64%,
Підтип В — процентний склад клінкеру від 20% до 39%

За міцністю

Міцність на стиск позначають цифрою. Цифра вказує на кінцеву міцність для даного цементу. Наприклад, цемент марки 500 повинен витримати навантаження 50,0 МПа або 500 кг/см2.

Марка цементу Міцність при стиску в МПа*, не менше
2 доби 7 діб 28 діб
300 15,0 30,0
400 20,0 40,0
400Р 15,0 40,0
500 15,0 50,0
500Р 25,0 50,0
550 20,0 55,0
600 25,0 60,0

 

*10 МПа = 101,97162 кг/см2

За наявністю або відсутністю мінеральних добавок

Цей параметр (Д0, Д5, Д20) цементу в його маркуванні відображає процентний вміст добавок, що перебувають у складі цементної суміші на додаток до клінкеру. Цей показник важливий тому, що відсоток добавок впливає на пластичність і міцність цементу.

Наприклад: Д20 показує 20% добавок, відсутність добавок позначається Д0.

Додаткові позначення

Для визначення специфічних властивостей цементу до складу маркування можуть вводитись додаткові позначення.

Наприклад:
Р — позначення цементу з високо міцністю в ранньому віці;
ПЛ, ГФ — позначення пластифікації і гідрофобізації цементу;
Н — позначення цементу, одержаного на основі клінкеру нормо¬ваного складу
СС – сульфатостійкий цемент.